[Bitte in "Niederländisch" übersetzen:] Heimatpreis

Heimatprijs „Zin in Heimat?!“

De Heimatprijs 2019 „Zin in Heimat?!“ van het district Borken.

Het district Borken wil uw vrijwillige betrokkenheid bij onze regio waarderen met de Heimatprijs „Lust auf Heimat?!“

Neemt u deel als u aan een project werkt dat in bijzondere mate betekenis voor onze regio heeft. Wij willen u daarbij ondersteunen om u te enthousiasmeren voor lokale en regionale bijzonderheden, om de Heimat te bewaren en tegelijkertijd de toekomst vorm te geven. Uw project moet zich bezighouden met regionale, lokale tradities en gericht zijn op de toekomstige ontwikkelingen in het district Borken.

Doe mee en win de Heimatprijs „Zin in Heimat?!“ van de regio Borken!

Basis is het door de provincie Nordrhein-Westfalen gesteunde programma „Heimat. Toekomst. Nordrhein-Westfalen. Wij ondersteunen wat mensen verbindt“.

Voorwaarden voor ondersteuning:


De Heimatprijs wordt aan de hand van de volgende uitgangspunten verleend:

• Gerechtigd om deel te nemen zijn alle verenigingen van algemeen belang, groepen en initiatieven die voornamelijk met vrijwilligers werken en gevestigd zijn in het district Borken. Iedereen kan voor deze prijs met één project deelnemen. Er kunnen ook samenwerkingsprojecten ingediend worden.
• Er kunnen zowel lopende als ook reeds afgesloten projecten en activiteiten voor deze prijsuitreiking ingediend worden.
• Het bedrag voor ondersteuning van de provincie Nordrhein-Westfalen voor de Heimatprijs bedraagt in 2019 voor regio’s 10.000 Euro. De prijs wordt door het district Borken als volgt gestaffeld: 1ᵉ prijs 5000 Euro, 2ᵉ prijs 3000 Euro, 3ᵉ prijs 2000 Euro.
• De prijswinnaar van de 1ᵉ prijs neemt vervolgens met zijn ingediende project resp. activiteit deel aan een wedstrijd op provinciaal niveau.
• Kandidaturen kunnen tot 11 oktober 2019 bij de regio Borken ingeleverd worden door middel van een ingevuld formulier. Het formulier vindt u hier.

Selectiecriteria

 

Selectiecriteria zijn:

• Bevorderen van de regionale identiteit en het bewustzijn van de Heimat
• Bevorderen van huidige tradities en gebruiken
• Het versterken van de maatschappelijke binding en algemeen belang
• Innovatie van het opzetten van projecten
• Mogelijkheid voor generatieoverstijgende ervaringen
• Duurzaamheid van het projectidee
• Overdraagbaarheid

 

 

 

Gang van zaken bij de selectie:


De verkiezing van de prijswinnaars gebeurt door een jury die als volgt is samengesteld:
• de landraad van het district Borken
• de commissievoorzitter van de vakcommissie cultuur en sport
• een afgevaardigde van elke fractie en groep van het district Borken
• vertegenwoordiging van het cultuurmanagement

Uitreiking van de Heimatprijs:


De Heimatprijs wordt eind 2019 door de landraad van het district Borken aan de winnaars overhandigd tijdens een officiële bijeenkomst.
De prijswinnaars zullen hierbij hun projecten en activiteiten tonen.

 

 

 

Stuur uw deelname s.v.p. aan:


Uw aanvraag kunt u tot 11 oktober naar onderstaand adres sturen:

 

Kreis Borken
kult

Ulrike Brandt / Antonius Böing
Kirchplatz 14
48691 Vreden