Presenteren – Museum en museumwerkzaamheden

Museumwaardige zaken verzamelen, bewaren en onderzoeken zijn de uitgangspunten voor het overbrengen en de presentatie van regionale cultuur en traditie. Daarom hebben de tentoonstelling een centrale plaats in kult. Laagdrempelig, interactief en zowel ruimtelijk als inhoudelijk verbonden met de andere werkgebieden van het huis presenteert kult de langlopende tentoonstelling „Grens“ alsook de regelmatig wisselende tentoonstellingen met regionale en bovenregionale thema’s. Beide werden voor kult nieuw bedacht en modern en spannend uitgevoerd.