Van oud naar nieuw – hoe uit het Hamalandmuseum kult ontstond!

Met het structuurondersteuningsprogramma  „Regionale“ biedt de provincie Nordrhein-Westfalen elke drie jaar een bepaalde regio de gelegenheid om met de meest verschillende projecten hun eigen sterkte, karakteristieke kenmerken en kwaliteiten te presenteren. In 2016 was de „Regionale“ gewijd aan Münsterland.

Het district Borken en de stad Vreden ontwikkelden in dit kader samen het projectidee voor het kult – cultuur en levendige traditie Westmünsterland. Bedoeling is het culturele totalprofiel van de regio te versterken en de regionale identiteit te bevorderen. Al eind 2013 heeft de sturingscommissie van de „Regionale“ 2016 het kult opgenomen in de beslissende kwalificatiecategorie „A“.

De gemeenteraad van Vreden en de districhtsraad van Borken hebben daarop volgend in december 2013 besloten tot de bouw en de omschakeling van het totaalconcept voor kult.
Het kult voegt de tot nu toe zelfstandige instanties van het district en de stad samen en creërt zo een nieuw cultureel knooppunt voor de hele regio. In 2014 werd begonnen met de sloop- en verbouwwerkzaamheden van het al lang aan renovatie toe zijnde Hamalandmuseum, dat rond de jaarwisseling zijn deuren sloot voor het publiek.


In 2015 werd begonnen met de nieuwbouw. Delen van het voormalige streekmuseum werden geïntegreerd in het nieuwe gebouwencomplex. Tegelijkertijd werd de oppervlakte vergroot – deze is nu meer dan verdubbeld. Dit was ook noodzakelijk, want naast een nieuw museum zijn ook het historische archief van het district Borken – dat tot nu toe gevestigd was in het districtsgebouw in Borken – het voormalige culturele instituut van de regio en de regionale monumentenzorg en streekcultuurzorg, evenals de cultuurafdeling van het district Borken in kult geïntegreerd. Daarbij gaat het niet alleen om een ruimtelijke samenvoeging. In kult komen de verschillende disciplines samen, ondersteunen elkaar en worden zo een gezamenlijk instituut dat als een centrum van deskundigheid een meerwaarde voor de hele regio kan zijn.