Archiefmodule

De betekenis van geschiedenis laat zich niet beter overbrengen dan door bezig te zijn met de originele historische stukken.
Door het origineel krijgt het tot dan toe abstracte verleden handen en voeten. Het originele materiaal maakt zijn verleden „grijpbaar“ en daarmee betekenisvol.

Daarom heeft de Regionale Archiefwerkplaats het sinds 2011 als haar opdracht gezien – zich baserend op het kwaliteitsprogramma en met inachtneming van de kernleerplannen van de verschillende schoolvormen – om schoolklassen van verschillende leeftijden met de archiefmodules uit te nodigen om hun schoollokaal in te wisselen voor het archief en daar originele bronnen te gaan onderzoeken. Door de thematische focus op regionaal niveau kan het tevens mogelijk zijn om de leerstof te verbinden met de leefwereld van de scholieren en zo een betere toegang tot de inhoud over te brengen.
De modules kunnen in de archieven van kult of in de andere talrijke archieven in de regio uitgevoerd worden. Een lijst van de deelnemende archieven vindt u hier.

Bij elke module is een uitgebreide brochure beschikbaar. Daarin staan voorbeelden van ontwikkelplannen en materiaal voor de lessen, met informatie over de concrete scholingsvoorwaarden, de inhoud en de benodigde competentie. De brochures kunnen bij kult aangevraagd worden.

„Hoe weten wij wat er geweest is? - Een inleiding in het bronnen-en archiefwerk“.

Voor de leeftijd 10 tot 12 jaar voor alle schoolsystemen
Duur: 90 minuten in het plaatselijk archief.


De scholieren krijgen een inkijkje in de werkzaamheden in een archief en ervaren op aanschouwelijke wijze wat bronnen zijn en welke verschillende bronnen er zijn. In aansluiting daarop kunnen ze het geleerde in praktijk brengen door op verschillende plekken aan de slag te gaan met bronnen van lokale of regionale herkomst. Nadere informatie vindt u in de bijbehorende brochure.

„De industrialisering in het Westmünsterland“.

Voor de leeftijd 12 tot 15 jaar van alle schoolsystemen in het vak Geschiedenis/Maatschappijleer.
Duur: 30 minuten rondleiding en 60 minuten werken met bronnen in het gekozen archief plus 2 lesuren voorbereiding en evaluatie (aanbevolen).


De scholieren onderzoeken de wezenlijke kenmerken van de plaatselijke industrialisering alsmede de effecten van de industriële revolutie op de leefwereld van de mensen in de regio. Bij deze module gaat het om een meerurige les, die een voorbereiding en evaluatie van het archiefbezoek omvat. Hiervoor is materiaal ter beschikking.

„De eerste Wereldoorlog in Westmünsterland“

Voor de leeftijd 12 tot 16 jaar van alle schoolsystemen in het vak Geschiedenis/Maatschappijleer.
Duur: 30 minuten rondleiding en 60 minuten werken met bronnen in her gekozen archief plus 2 lesuren voorbereiding en evaluatie (aanbevolen).


Vanuit de vraag „Hoe werd het leven van de mensen hier beïnvloed door de Eerste Wereldoorlog?“ onderzoeken de scholieren de effecten van de oorlog op het leven van alledag van de mensen in Westmünsterland. Bij deze module gaat het om een les van meerdere uren, die een voorbereiding en evaluatie van het archiefbezoek vraagt. Ook hiervoor is een brochure beschikbaar.